Admin

Nr 1 (2018)

 

 

 

 

 

 

 

Rafał HUBICKI, Maria RICHERT, Piotr ŁEBKOWSKI
An analysis of the efficient use of machinery in an aluminum extrusion plant – PDF

Korneliusz ŁUKASIAK
The utilization of acoustic waves in fire suppression and prevention – PDF

Marcin OLKIEWICZ
Technology foresight: an instrument for identifying organisational improvement – PDF

Andrzej PACANA, Karolina CZERWIŃSKA
Selected aspects of production control a crankshaft with a free forging method TR – PDF

Nr 2 (2018)

 

 

 

 

 

 

 

Ivana CECHOVA, Luboslav DULINA, Miroslava KRAMAROVA
Musculoskeletal disorders at nursing work – PDF

Bożena KACZMARSKA, Wacław GIERULSKI, Łukasz WOJCIESZAK
Inclusiveness as an attribute of development from the aspect of intellectual property protection – PDF

Tomasz NALEWA
The application of video monitoring in the control of order picking – PDF

Andrzej PACANA, Dominika SIWIEC
An analysis of making an investment decision utilizing selected methods of strategic management – PDF

Nr 3 (2018)

 

 

 

 

 

 

 

Bożena GAJDZIK, Sandra GRABOWSKA
Modele biznesowe w przedsiębiorstwach 4.0 – próba identyfikacji założeń użytych do wyznaczenia nowych modeli biznesu – PDF

Ewa GOLIŃSKA
Doskonalenie procesu postępowania z niezgodnością bazujące na raporcie 8D – PDF

Edyta KARDAS, Pavlrna PUSTEJOVSKA
The analysis and improvement of product quality using selected methods and tools in automotive industry enterprise – PDF

Martin KRAJCOVIC, Tomas GREGOR, Monika BUCKOVA
Digital configurator of factories – PDF

Duc TRAN ANH, Christoph Andre DREBLER, Eckbert JANKOWSKI
Social perception of digitization in germany – PDF

Nr 4 (2018)

 

 

 

 

 

 

 

Łukasz POLOCZEK, Andrzej KIEŁBUS
Wpływ czynników produkcyjnych na jakość wysokociśnieniowych odlewów wykonanych ze stopów z grupy Al-Si – analiza z wykorzystaniem diagramu Ishikawy – PDF

Peter POÓR, Josef BASI
Overview of current issues in industry 4.0 implementation – PDF

Zofia ŚWIĘCICKA, Mariola SATERNUS, Bożena GAJDZIK
Model map of the process of implementing a new platinum recovery technology from used car catalysts on the domestic market – PDF

Agnieszka TERELAK-TYMCZYNA, Agata BINIEK, Emilia BACHTIAK-RADKA
Identyfikacja problemów w procesie produkcji mieszanki gumowej z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością – PDF

Vladyslav VLASOV
Increasing the implementation capability of Lean Six Sigma through the integration with a learning organisation concept – PDF

Nr 1 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof EJSMONT, Jan LIPIAK
Zastosowanie controllingu w przedsiębiorstwie poligraficznym – studium przypadku – PDF

Edyta KARDAS
Wykorzystanie narzędzi jakości do oceny jakościowej wybranego produktu – PDF

Andrzej MATRAS, Wojciech ZĘBALA
Badania toczenia spiekanych proszkowo materiałów z zastosowaniem oprogramowania production module – PDF

Wacław GIERULSKI, Ryszard SERAFIN
Ocena ryzyka procesów dostaw z wykorzystaniem współczynników zdolności procesu i kart kontrolnych – PDF

Beata SZCZERBA
Wykorzystanie notacji BPMN jako metody wspomagającej automatyzację procesów na przykładzie systemu zarządzania reklamacjami w branży motoryzacyjnej – PDF

Marek WIRKUS, Jacek BAJORSKI
Wypadki i sytuacje niebezpieczne w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy – PDF

Nr 2 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

Alicja KUKUŁKA
Siedmiokryterialny miernik oceny niepotokowych procesów produkcyjnych – PDF

Karolina ŁAKOMY, Krzysztof NOWACKI
Metodyka oceny bezpieczeństwa użytkowania maszyn – PDF

Agata NOWAK, Dominik WYSZYŃSKI
Precyzyjne cięcie laserem tlenku cyrkonu IV (ZrO2) – PDF

Katarzyna SKRZYPEK, Karol DĄBROWSKI
Wybrane przyczyny niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży metalowej i automotive – PDF

Katarzyna SZWEDZKA, Jan LIPIAK
Model PDCA w procesie implementacji zmiany w przedsiębiorstwie – PDF

Wojciech ZĘBALA, Andrzej MATRAS, Tadeusz OTKO
Zaawansowana metoda symulacyjna zwiększenia efektywności obróbki stopu niklu – studium przypadku – PDF

Nr 3 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

L’uboslav DULINA, Martin GAŚO, Miroslava KRAMAROVA, Dariusz PLINTA
Wydajność pracowników i ergonomiczny program prewencyjny – PDF

Joanna GAJDA
Ryzyko jako ważny element działalności biznesowej w świetle badań autorskich – PDF

Bożena GAJDZIK
Zarządzanie czasem pracy w hutnictwie – analiza sektorowa i studium przypadku – PDF

Adam MAŃKA
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie w kontekście teorii ograniczeń – PDF

Janusz MLECZKO, Maria BARON-PUDA
Kształtowanie struktury kwalifikacyjnej zatrudnienia w warunkach produkcji kastomizowanej – PDF

Joanna SADŁOWSKA-WRZESIŃSKA, Edward KOWAL
Rola specjalisty BHP w kształtowaniu psychospołecznych aspektów kultury bezpieczeństwa – PDF

Jarosław STAŃCZYK
Zastosowanie max-plus algebry w modelowaniu i analizie efektywności systemów produkcyjnych –PDF

Nr 4 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

Anna BORATYŃSKA-SALA
Prawa rozwoju systemów technicznych jako narzędzie kształtowania nowego produktu – PDF

Anna Małgorzata DEPTUŁA, Ryszard KNOSALA
Innowacje i ich ryzyko – czy warto próbować? – PDF

Magdalena JURCZYK-BUNKOWSKA, Krzysztof FIEGLER
Ocena potencjalnych efektów wdrożenia innowacji organizacyjnej w systemie produkcyjnym na przykładzie IPOsystemu – PDF

Bożena KACZMARSKA, Wacław GIERULSKI, Arkadiusz KWAPISZ, Dagmara MICHTA
Ocena stanu techniki i ochrona patentowa w procesie transferu technologii – PDF

Aleksander MOCZAŁA
Kooperacja i kooperencja w procesie innowacji – PDF

Kamila TOMCZAK-HORYŃ, Ryszard KNOSALA
Narzędzie informatyczne wspomagające ruch racjonalizatorski w przedsiębiorstwach – PDF

Nr 1 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Maria CIEŚLA, Rafał MAZUR, Adam BOGACKI, Andrzej GWÓŹDŹ
Model logistycznej obsługi zwrotów sprzętu elektronicznego i elektroniki w sieci handlu detalicznego – PDF

Bożena GAJDZIK
Zastosowanie metody 70-20-10 w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Joanna KRAJEWSKA-ŚPIEWAK
Modelowanie stanu warstwy wierzchniej za pomocą sieci neuronowych – PDF

Eugeniusz NIEDZIELSKI
Partycypacja pracownicza w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem – PDF

Estera PIETRAS
Zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji – PDF

Beata SIUTA-STOLARSKA
Zagadnienie ryzyka w rozwoju produktu – PDF

Paweł ZĄBEK
Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych w aspekcie zapalności pyłów organicznych – PDF

Nr 2 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Beata NONAS, Ewa STANIEWSKA
Identyfikacja przyczyn występowania wyrobów niezgodnych w kontekście funkcjonowania łańcucha dostaw – PDF

Małgorzata OLENDER
Wspomaganie podejmowania decyzji w dynamicznych sieciach wytwarzania – PDF

Łukasz POLOCZEK, Andrzej KIEŁBUS
Wpływ czynników technologicznych na jakość odlewów ze stopów aluminium – PDF

Łukasz SOBASZEK, Antoni ŚWIĆ, Arkadiusz GOLA
Koncepcja zastosowania narzędzi predykcji w projektowaniu harmonogramów odpornych – PDF

Kinga STECUŁA
Wykorzystanie modelu OEE do wyznaczenia efektywności maszyn – PDF

Kamila TOMCZAK-HORYŃ, Ryszard KNOSALA
Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych – PDF

Agnieszka ŻYRA
Elektroerozyjne drążenie żarowytrzymałych stopów niklu – PDF